Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

EDIH CASSOVIUM

Cieľom EDIH CASSOVIUM je pomôcť, prostredníctvom inovatívneho využívania zelených digitálnych technológií, firmám a organizáciám verejného sektora najmä v regióne východného Slovenska zvýšiť ich konkurencieschopnosť a efektívnosť. Je prvým systémovým riešením podpory digitalizácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií v regióne východného Slovenska a má za cieľ prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií.

EDIH CASSOVIUM:

  • prinesie pre malé a stredné podniky a organizácie verejného sektora komplexné a kvalitné služby digitálnej transformácie postavené na troch technologických trendoch: umelá inteligencia a robotika, Priemysel 4.0/5.0 a kybernetická bezpečnosť,
  • bude rozvíjať high-tech zručnosti vo firmách a organizáciách verejného sektora, ktoré budú reflektovať požiadavky digitálnej a zelenej ekonomiky. Zároveň bude motivovať rozvoj regionálneho systému rekvalifikácie/zvyšovania kvalifikácie a celoživotného vzdelávania v oblasti digitálnych technológií a ich aplikácií.
  • pomôže firmám a organizáciám verejného sektora získať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií,
  • bude vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov,
  • aktívne podporí budovanie regionálneho digitálneho inovačného ekosystému so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie, vrátane transferu výsledkov výskumu do podnikateľskej a verejnej správy,

Tieto služby budú zároveň podporené aktívnym zapojením do celoeurópskej siete EDIH (European Digital Innovation Hub, alebo Európske centrum digitálnych inovácií) a aktívnou spoluprácou s ďalšími sieťami ako EEN, Startup Europe a iné.

Projekt je financovaný z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti. Koordinátorom projektu je  Technická univerzita v Košiciach a jeho ďalšími členmi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachKošice IT Valley.

Autor
Miriama.huckova@itvalley.sk
e-mail

Miriama.huckova@itvalley.sk

Mohlo by Vás zaujímať