Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Step by Step- Od nápadu k produktu

KLASTER KOŠICE IT VALLEY SI NA TENTO ŠKOLSKÝ ROK PRIPRAVIL SÉRIU SEMINÁROV PRE STREDNÉ ŠKOLY S NÁZVOM „STEP BY STEP – OD NÁPADU K PRODUKTU“, KTORÉ SÚ URČENÉ PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL

Cieľom Košice IT Valley je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj IT a tak zlepšovať kvalitu života na východnom Slovensku. Vzdelávacie inštitúcie sú dôležitou jednotkou v ekosystéme, ktoré združenie podporuje už 14 rokov. Nadobúdanie tzv. future skills je predpokladom na budúce sa uplatnenie študentov na trhu práce, pričom rozhodujúca bude „univerzálnosť“ zručností a technická zdatnosť. S týmto cieľom Košice IT Valley pripravilo projekt Step by Step – Od nápadu k produktu, ktorý je určený pre stredné odborné a priemyselné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Partnerom projektu je spoločnosť GlobalLogic Slovakia, ktorá zabezpečila obsahovú stránku seminárov.

„V našej spoločnosti si plne uvedomujeme, aké medzery majú absolventi po skončení štúdia, a teda aj našu spoločenskú zodpovednosť podielať sa na doplnení poznatkov. Veľmi aktívne sa venujeme vzdelávaniu učiteľov a študentov. Pri príprave obsahu série týchto seminárov spolupracovali aj pedagógovia, za čo aj im patrí poďakovanie a rešpekt. O to skôr dokážu obsah integrovať do už existujúcich syláb predmetov“, reagoval  Tibor Radačovský – Software Engineering Director zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia.

Spojená škola Kollárová 17, Sečovce

Séria 4 seminárov je zameraná na vytváranie produktového plánu, akceptačných kritérií, testovanie, až po samotné nasadenie riešenia na vlastný server. Počas stretnutí je demonštrovaná inštalácia RPi HW (ako serverový operačný systém je použitý Linux), nasadenie operačného systému a jeho konfigurácia, až po samotné programovanie produktu. Súčasťou série je aj školenie zamerané na zisk prezentačných zručností, keďže schopnosť profesionálne odprezentovať seba samého, svoju prácu a produkt, je kľúčovým aspektom projektu, na ktorom mnohokrát závisí jeho úspech.

Cieľom Step by Step – Od nápadu k produktu je predstaviť komplexnú štruktúru projektu v IT firme, so zameraním najmä na aktivity v jednotlivých fázach projektu a nástroje, ktoré využívajú. Táto iniciatíva si kladie za cieľ prehĺbiť záujem študentov o IT a pedagógom sprístupniť nástroje, ktoré sa využívajú v praxi. Prvou školou, ktorá absolvuje projekt Step by Step – Od nápadu k produktu je Spojená škola Kollárová 17, Sečovce.

„Študentom, ale aj riaditeľom škôl, ktorým záleží na uplatnení svojich študentov, odporúčame, aby sa nebáli pustiť do programov, ktoré sú zamerané na získanie projektových a programátorských zručností. Nejde o to, aby sa zo študentov stali skutoční programátori, ale skôr o získanie programátorského mindsetu. Ten im neskôr pomôže pochopiť výzvy rýchlo meniaceho sa sveta, predovšetkým vďaka digitalizácii, automatizácii a robotizácii, ktoré sa budú postupne do pracovných pozícii zavádzať. Vzdelávanie študentov a pedagógov je preto dôležitá súčasť aktivít náško klastra“, reagovala Miriama Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley.

V prípade záujmu o bližšie informácie sa nám neváhajte ozvať na email viktor.mitruk@itvalley.sk

Autor
Viktor Mitruk
e-mail

Mohlo by Vás zaujímať