Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

10 najperspektívnejších IT pozícií

Na vstup do IT sveta nie je nikdy neskoro. Nájde v ňom uplatnenie každý, kto má vzťah k technológiám, chuť učiť sa a kariérne rásť.

Napriek celospoločensky náročným časom, sektor IT patrí medzi najmenej postihnuté segmenty a viaceré spoločnosti hlásia dostatok voľných pracovných miest. Ako v každej oblasti, ktorá sa rýchlo vyvíja, aj v IT sektore sa treba neustále vzdelávať- napríklad prostredníctvom rôznych kurzov, ktoré dnes vďaka online možnostiam takmer nepoznajú hraníc. Ak ste ešte nepočuli napríklad o Sudo Academy, rýchlo to napravte. Ak sa do odvetvia ešte len chystáte, možností, kde nadobudnúť potrebné vzdelanie je mnoho, či už je to štúdiom na vysokej škole, alebo prostredníctvom rôznych programov stredných škôl.

Pokiaľ má študent aspoň základné matematické a logické myslenie, jeden zo smerov je naučiť sa programovať. V ktorom jazyku? Na úplný začiatok je to jedno, pretože je potrebné osvojiť si základné algoritmické myslenie, naučiť sa, ale hlavne pochopiť pojmy, základné príkazy a algoritmy ako sú cykly, podmienky a pod. Hlavné je vybrať si jeden primárny jazyk a tomu sa venovať. Najdôležitejšie je, čo aj ja stále študentom prízvukujem, skúšať, skúšať a skúšať. Možností ako sa naučiť programovať je veľa. Určite odporúčam skôr nejaké vzdelávacie inštitúcie, kde študent získa i veľmi dôležité skúsenosti z práce na reálnych/školských projektoch, ale sa aj naučí tímovej práci a vzájomnej spolupráci. A samozrejme, angličtina je veľmi dôležitá!

Roland Onofrej, lektor Košickej akadémie softvérového vývoja

Zo strany zamestnávateľov je viditeľný neustále sa zvyšujúci dopyt po zamestnancoch v informačných technológiách. V nasledujúcich riadkoch ponúkame prehľad 10 najžiadanejších IT pozícií. Výber bol zrealizovaný zjednotením viacerých prieskumov na túto tému.*

1.     Data Scientist

Veda o údajoch (Data Science) je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja. Často pomáha zostavovať modely strojového učenia a algoritmy umelej inteligencie v rôznych odvetviach. Data Scientisti zhromažďujú, čistia, organizujú a vyhodnocujú údaje s cieľom poskytnúť podnikateľom realistický prehľad.

2.     Data Analyst

Analytik údajov je zodpovedný za to, aby komplexné údaje a ich štatistiky boli zrozumiteľné širokej verejnosti. Ak ovládate matematiku a štatistiku, je to pre vás vynikajúci odbor. Okrem týchto predmetov si táto rola vyžaduje znalosti viacerých programovacích jazykov vrátane jazykov Python a SQL.

Zdroj: MyDataCareer

3.     Big Data Engineer

Množstvo dát, ktoré denne generujeme, je obrovské. Ďalšou žiadanou IT pozíciou, ktorá zaznamenáva obrovský dopyt, je inžinier veľkých dát. Inžinieri veľkých dát vytvárajú a spracúvajú dátové nástroje a infraštruktúru svojej organizácie. Zodpovedajú za zhromažďovanie, spracovanie, ukladanie a analýzu údajov a dátových systémov. Pre túto rolu by ste mali ovládať štatistiku, matematiku a mať silné zručnosti v oblasti riešenia problémov. Okrem týchto zručností by ste mali mať silné komunikačné a dedukčné schopnosti, aby ste mohli ľahko zdieľať svoje postrehy s netechnickým publikom.

4.     Web Developer

Web developeri majú za úlohu vytvárať atraktívne a užívateľsky prívetivé webové stránky, ktoré sú rovnako rýchle ako intuitívne. Spolupracujú s každým od back-end vývojárov a grafikov až ku klientom a manažérom. 

5.     Blockchain Developer

Mnoho odborníkov verí, že technológie založené na blockchaine spôsobia revolúciu v rôznych odvetviach vďaka ich jedinečnému a praktickému potenciálu. Blockchain je pokročilý odbor a vyžaduje znalosť mnohých zručností vrátane kryptografie a programovania.

Zdroj: Createch

6.     Cloud Architect

Čím ďalej, tým viac veľkých organizácií migruje na cloud. Cloud architekti môžu pracovať na rôznych cloudových platformách (vrátane Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) a / alebo Microsoft Azure). Sú zodpovední za nastavenie všetkých komponentov potrebných na ukladanie a správu údajov na mnohých vzdialených serveroch. Môže to zahŕňať nastavenie komponentov typu back-end aj front-end, zabezpečenie sietí, optimalizácia rýchlosti a efektívnosti a omnoho viac. 

7.     Digital Marketer

Digitálny marketing zahŕňa kombináciu technickej zdatnosti a kreativity, pretože obsahuje sekcie oboch týchto oblastí. Medzi zručnosti, ktoré v tomto sektore potrebujete, patria SEO, marketing obsahu, optimalizácia obsahu, SEM atď.

8.     Artificial Intelligence and Machine Learning Expert

Odborníci na AI a ML sú veľmi žiadaní a dopyt po nich sa neustále zvyšuje. AI a ML odborníci nachádzajú uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane financií, zdravotníctva, medicíny, vzdelávania, výroby apod. Ak sa chcete stať odborníkom na AI alebo ML, musíte ovládať programovanie, logiku a viac koncepcií počítačovej vedy. Aj napriek tomu, že sektor AI je relatívne nový, postupne sa dostáva do všetkých odvetví a zabezpečuje tak ich konkurencieschopnosť.

9.  Cyber Security Expert

Dopyt po profesionáloch v oblasti kybernetickej bezpečnosti neustále stúpa, a ak máte vášeň pre pomoc iným, je to pre vás skvelé povolanie. Ako expert na kybernetickú bezpečnosť budete konzultovať spoločnosti, aby ste im pomohli pochopiť potenciálne kybernetické hrozby, ktorým môžu čeliť. Okrem toho budete zodpovedať za pomoc pri posilňovaní ich implementácií kybernetickej bezpečnosti, aby mohli bojovať proti hackerom a malvéru.

10. Software Developer

Vývoj softvéru nie je len o písaní kódu. Programovanie je samozrejme kriticky dôležité, ale vývojári spolupracujú s používateľmi a kolegami na riešení zložitých problémov, hľadaní spôsobov spolupráce rôznych aplikácií, hľadaní a opravách chýb a optimalizácii existujúcich aplikácií pre nové systémy a účely. Riešenie problémov, komunikácia a spolupráca sú zručnosti rovnako dôležité ako schopnosť programovať. 

Ak máte záujem prezrieť si otvorené pracovné pozície členov Košice IT Valley, nájdete ich v linkoch uvedených nižšie:

ABB Solutions Slovakia  
Accenture  
AfB Slovakia  
Astound Commerce
bart.sk
Deloitte.
Deutsche Telekom IT Solutions  
ELCOM
Elevēo
Fpt Slovakia 
gd -Team 
GlobalLogic Slovakia
LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
MATSUKO
Natek Slovakia
Promiseo  
Siemens Healthineers
Slovensko IT
Unique People
U.S.Steel Košice
Visma Labs 
VSL Software

*
The 10 Best IT Jobs of the Future
Top 10 Best Career Options in Future [In-demand Jobs of the Future]
Best Jobs of the Future: 2025 to 2050
Best Computer Jobs for the Future

Autor
Patrícia Olšavská
e-mail

patricia.olsavska@gmail.com

Mohlo by Vás zaujímať