Výzva na predkladanie žiadostí pre stredné školy v rámci Košického samosprávneho kraja

Výzva na predkladanie žiadostí pre stredné školy v rámci Košického samosprávneho kraja

Združenie Košice IT Valley sa úspešne zapojilo do Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s projektom: Zlepšiť vzdelanostnú úroveň študentov stredných škôl v oblasti IT s akronymom projektu SKHU LEGO EDUCATION.

Súčasťou projektu je aj nákup 30 robotických setov LEGO MINDSTORMS, ktoré máme v záujme zapožičať do trvalého užívania pre stredné školy v rámci Košického samosprávneho kraja.

Dňa 1.4.2019 združenie Košice IT Valley vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre stredné školy. Do výzvy sa môžu zapojiť školy patriace do Košického samosprávneho kraja s tým, že vo svojej žiadosti uvedú:

  • Doterajšie aktivity strednej školy v oblasti robotiky
  • Plánované aktivity v oblasti robotiky
  • Meno a profil pedagóga, ktorý bude aktivity zastrešovať.

Správna rada Košice IT Valley vyberie školy, ktoré splnia požadované kritéria kvality, dostatočne opíšu plánované aktivity. Každá vybraná škola získa najmenej 3 robotické sety LEGO MINDSTORMS. Zvýhodnené budú stredné školy, ktoré sú členom Košice IT Valley. Do výzvy sa môžu zapojiť aj nečlenské stredné školy, avšak len z Košického samosprávneho kraja.

[DOC] Žiadosť o zapojenie

Termín predkladania žiadosti: 24.apríl 2019 23:59:59.

Termín vyhodnotenia žiadostí: 15.máj 2019

Adresa predkladania žiadostí: info@itvalley.sk – elektronický scan žiadosti. 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter