Živé IT projekty 2019

Už štvrtý rok umožnili Živé IT projekty študentom zbierať skúsenosti pri práci na rozmanitých projektoch v spolupráci s firmami. Tak, ako v predošlom ročníku, aj tento krát sa do projektu zapojili 3 univerzitné inštitúcie: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Záujem spoločností zapojiť sa do prepojenia vzdelávania s praxou vzrastá, keďže tento rok bolo zadávateľov tém až 20. Takéto spojenie vzdelávacích inštitúcií a firiem v klastri Košice IT Valley je na Slovensku unikátom. Celkovo 171 študentov rozdelených do tímov si v rámci vzdelávacieho procesu vyskúšalo metódu SCRUM, pričom odbornú pomoc pri práci na projektoch poskytlo 49 mentorov zo zapojených univerzít a IT spoločností.

 

img_5047

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty vznikli na KPI v roku 2015 ako idea duálneho vzdelávania študentov štvrtého ročníka v čo najširšom rozsahu. Postupne sa k tomuto projektu pridali Ústav informatiky UPJŠ a neskôr aj Katedra kybernetiky a umelej inteligencie TUKE. Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali k dispozícii odbornú pomoc mentorov zo spoločnosti a univerzity. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota po zhodnotení projektov vybrala 6 najlepších, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

 

img_4699

Viac informácií na https://kpi.fei.tuke.sk/sk/zive-it-projekty-2019-vyhercovia .

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter