Médiá

Chcete sa dozvedieť, čo je nové v Košice IT Valley? Aké sú novinky v oblasi IT nielen na východnom Slovensku? 

Na tejto stránke nájdete prehľad tlačových správ.

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo potrebujete získať odpoveď alebo stanovisko k problematike z oblasti IT, prosím napíšte nám.

Kontakt pre médiá:

Ing. Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley z.p.o.

pavol.mirossay@itvalley.sk

Najnovšie tlačové správy

„ŽIVÉ IT PROJEKTY“. UNIKÁTNE PREPOJENIE VZDELÁVANIA A PRAXE V ZDRUŽENÍ KOŠICE IT VALLEY S VYUŽITÍM METÓDY SCRUM. ŠTUDENTI DVOCH KOŠICKÝCH UNIVERZÍT PRACUJÚCI POD VEDENÍM MENTOROV Z IT FIRIEM NA KONKRÉTNYCH PROJEKTOCH.

Košice, 25. januára 2017 – na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnil už druhý ročník „Živých IT projektov“. Viac ako 160 študentov z Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prišlo odprezentovať výsledky svojej 4 mesačnej práce. Viaceré z nich sú jedinečné a pripravené na použitie v praxi.

Viac informácií v tlačovej správe.

Tlačová správa na stiahnutie: Zive IT projekty 2 rocnik

Spoznajte finalistov nultého ročníka súťaže NAGA vyhlásenej Skupinou VSE Holding

  • NAGA = NAvrhni svoj GAdget
  • Súťaž pre študentov stredných škôl zameraná na oblasť “internet vecí” (IoT

Košice, 15. december 2016
Koncom septembra 2016 vyhlásila Skupina VSE Holding v spolupráci s partnermi Microsoft a združením Košice IT Valley nultý ročník súťaže NAGA zameranej na hľadanie riešení v oblasti internet vecí. Finalistov súťaže NAGA a nimi NAvrhnuté GAdgety resp. riešenia určené na použitie v domácnosti, v škole alebo pre rodinu bude mať verejnosť možnosť spoznať už vo štvrtok 15. decembra 2016 v priestoroch Technického múzea v Košiciach.

 

Tlačová správa na stiahnutie: naga-press-release-in slovak-20161215

IT SVETOM HÝBU ŽENY A NEBOJA SA HOVORIŤ O TOM NAHLAS!

Košice, 28. apríla – Košice IT Valley dnes zastrešuje vyše 8500 pracovných miest, pričom asi 20% tvoria ženy v IT (informačných technológiách). Sú múdre, kreatívne, ambiciózne, krásne, ovládajú multitasking. Rozprávajú plynulo cudzími jazykmi, svoju IT kariéru majú pevne v rukách a zvládajú pritom s prehľadom svoj súkromný život.

Tlačová správa na stiahnutie: Tlacova sprava Kosice IT Valley_ZENY V IT_28042016

JEDINEČNÁ SÚŤAŽ V ROBOTIKE UKAZUJE MLADÝM ĽUĎOM, ŽE IT A ROBOTIKA OTVÁRAJÚ DVERE K ISTOTÁM A LEPŠEJ BUDÚCNOSTI

Košice, 12. februára 2016 – Stredoeurópske semifinále First LEGO LEAGUE v Košiciach predstavuje ukážku toho, ako dnes mladí ľudia vo svete využívajú svoje nadanie a technické zručnosti. Košice hostia medzinárodnú súťaž v robotike, ktorej kvalitné zastúpenie zo slovenských radov dáva jasný signál, že IT je aj u nás dnes skvelou budúcnosťou pre mládež.

Viac informácií v tlačovej správe.

Tlačová správa na stiahnutie: Tlacova sprava Kosice IT Valley_FLL_12022016_FINAL

ZAPOJENÍM REKORDNÉHO POČTU PODNIKOV „ŽIVÉ IT PROJEKTY“ PREPOJILI PRAX A VZDELÁVANIE A VYTVORILI UNIKÁTNY VZDELÁVACÍ PROJEKT NA SLOVENSKU.

Košice, 20. januára 2016 – Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.

Viac informácií v tlačovej správe.

Tlačová správa na stiahnutie: tlacova_sprava_kosice_it_valley_zive_it_projekty_20012016

KLASTER KOŠICE IT VALLEY ZÍSKAL ZLATÝ CERTIFIKÁT EURÓPSKEJ EXCELENTNOSTI AKO PRVÝ V STREDNEJ EURÓPE

Košice 9. decembra 2015 – Košice IT Valley preukázal, že patrí medzi svetovú elitu. V roku 2015 bol ako prvý v strednej Európe certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” a je vôbec jedným z troch certifikovaných klastrov za oblasť informačnokomunikačných technológií (IKT).

Viac informácií v tlačovej správe.

Tlačová správa na stiahnutie: Tlacova sprava Kosice IT Valley_Golden Label Cluster_09122015