Členská zóna |
sk
en

Ako sa stať členom

V prípade, že Vaša organizácia je IT spoločnosťou alebo spoločnosťou, ktorá zdieľa naše hodnoty a má záujem spolupodieľať sa na rozvoju IT priemyslu na východnom Slovensku, budeme radi, ak sa stanete našim členom alebo pridruženým členom.

Výška členských poplatkov pre členov – riadnych, pridružených ako aj nadštandardných – je určená nasledovne:

 • Pridružený člen
  • podnikateľský subjekt (Malý (M) 1-49 zamestnancov, stredný (S) 50-249 zamestnancov, veľký (V) 250+ zamestnancov.):300 eur/rok ,
  • nepodnikateľský subjekt: 300 eur/rok,
 • Riadny člen
  • podnikateľský subjekt (Malý (M) 1-49 zamestnancov, stredný (S) 50-249 zamestnancov, veľký (V) 250+ zamestnancov.)
   • Malý: 1000 eur/rok,
   • Stredný: 1500 eur/rok,
   •  Veľký: 2000 eur/rok
  • nepodnikateľský subjekt: 500 eur/rok,
 • Nadštandardné členské kategórie
  • Strieborný člen: 5000 eur/rok (spolu vrátane základného členského príspevku toho ktorého subjektu),
  • Zlatý člen: 8000 eur/rok (spolu vrátane základného členského príspevku toho ktorého subjektu).

V prípade záujmu o členstvo žiadateľ zasiela písomnú žiadosť, v slovenskom a anglickom jazyku, obsahom ktorej je zdôvodnenie záujmu o členstvo v združení a uvedením činností, ktorými budúci člen mieni napĺňať účel založenia združenia. Žiadateľ o členstvo zároveň zasiela vyplnený evidenčný list člena, výpis z registra (obchodného / z.p.o. / n.o. / iného príslušného registra), základné informácie o žiadateľovi formou prezentácie / propagačného materiálu, referencie z podobných organizácií, ktorých je členom a prípadne referencie od riadneho člena združenia. Vzor žiadosti ako aj evidenčný list člena nájdete priložené nižšie. Vyplnené dokumenty zašlite poštou na našu kontaktnú adresu (Letná 9, 040 01 Košice) a scan týchto dokumentov e-mailom.

Po prehodnotení Vašej žiadosti Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami.

V prípade otázok či pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@itvalley.sk

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Žiadosť o členstvo v Košice IT Valley

Evidenčný list člena Košice IT Valley