Živé IT Projekty opäť ožili na univerzitnej pôde

Už tretí ročník podujatia Živé IT projekty priniesol v stredu 24.januára zaujímavé spojenie. Okrem množstva firiem z klastra Košice IT Valley sa do neho zapojili ako Technická univerzita, tak aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

„Živé IT projekty vznikli na katedre počítačov a informatiky, ako pokus o duálne vzdelávanie študentov štvrtého ročníka v čo najširšom rozsahu“, hovorí vedúci katedry Jaroslav Porubän.

 

„Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra“, pokračoval.

„Máme jasný dôkaz toho, že vzájomná spolupráca  viacerých subjektov a prepojenie univerzity a praxe  dokáže priniesť naozaj úspešne výsledky“ zhodnotil Živé IT projekty Juraj Girman, predseda správnej rady Košice IT Valley.

Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ združenia považuje túto aktivitu za jednu z kľúčových, na ktorých sa združenie podieľa. “Študenti, ktorí sa zúčastňujú na takýchto projektoch prichádzajú do praxe oveľa lepšie pripravení nakoľko majú možnosť zažiť reálne situácie pri vývoji produktu”, dodáva

Na vypracovanie projektu, ktorý zadala niektorá z IT spoločností mali študenti 4 mesiace. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi a nakoniec odprezentovať svoje riešenie v 2,5 minútovej prezentácii. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Prvé miesto získal projekt, na ktorom pracovala pätica študentov Marián Harbist, Lukáš Prokein, Patrik Seman, Dominik Sečka a Adriána Štofová.

“Naša mobilná aplikácia rieši situáciu finančného krytia v prípade, ak sa oneskorí váš let.”, hovorí Lukáš Prokein.

“V prípade meškania letu bude používateľovi zaslaná finančná kompenzácia. Aplikácia je bezpečná a všetky transakcie sú zabezpečené kryptovaním.”, dopĺňa ho Dominik Sečka.

Projekty zadávalo 13 firiem. Dokopy bolo vytvorených 37 tímov. Tie vyvíjali funkčné prototypy projektov ako napr. virtuálna realita pre zobrazovanie medicínskych údajov, sledovanie emócií počítačom, rozpoznávanie rýb, či automatická kontrola obsadenosti parkoviska.

Odbornú pomoc študentom poskytlo 30 mentorov z pôdy univerzít, ale aj zapojených IT spoločností. Takto mohli študenti získať praktické skúsenosti nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj v oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja.

Akcie sa zúčastnilo 176 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali 9 226 hodín práce a napísali takmer 250 tisíc riadkov zdrojového kódu.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter