Program Interreg Europe a internacionalizácia klastrov na Slovensku

img_0026
Photo by SIEA

Program medziregionálnej spolupráce Interreg Europe v rámci Európskej únie, Švajčiarska a Nórska okrem iného rieši aj realizáciu medzinárodného projektu ClusterFY. Jedným z účastníkov je aj Slovenská inovačná a energetická agentúraCieľom tohto projektu je podporiť medziklastrovú spoluprácu a zapojenie klastrov do medzinárodných štruktúr. V rámci projektu sa stretlo osem krajín Európskej únie, ktoré zastupujú národné a regionálne inovačné agentúry, ministerstvá, univerzity, technologické klastre a samosprávne orgány.

Slovenská republika má v projekte niekoľko zásadných úloh:

 

  • spracovať odporúčania pre národnú politiku, ktoré podporia klastre na základe vzájomnej výmeny skúseností
  • zvýšiť konkurencieschopnosť jednotlivých klastrov prostredníctvom medzinárodnej certifikácie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy
  • vytvárať možnosti pre vznik nadnárodných klastrových konzorcií.

25. mája 2017 sa stretli všetky zúčastnené strany, ktoré sú aktívne v projekte ClusterFY. Cieľom stretnutia bolo rozpracovať projektové výstupy za slovenskú stranu do roku 2021. Košice IT Valley je tiež jedným z klastrov, ktoré projekt podporí v rámci prípravy na certifikáciu zlatých, strieborných a bronzových odznakov excelencie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter