Košický kraj: potenciál v informačných technológiách, servisnej robotike a inováciách

Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike na roky 2016-2020 schválili poslanci Košického samosprávneho kraja na svojom augustovom rokovaní. Program analyzuje aktuálnu situáciu v sektore digitálnej ekonomiky a spracovateľského priemyslu v porovnaní so svetom a okolitými krajinami, ktorí sú našimi priamymi konkurentmi.

Regionálny program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike úzko nadväzuje na schválený vládny plán podpory pre centrá podnikových služieb s rozpracovanými opatreniami, ako aj opatreniami národnej iniciatívy „Priemysel 4.0“ a na „Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom kraji“ a vzdelávací projekt „IT Akadémia“.

Identifikuje kľúčové témy a aktivity, ktorým je potrebné do roku 2020 sa v Košickom samosprávnom kraji systematicky venovať a ďalej rozvíjať oblasti: rozvoja vzdelávania prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, spolupráce s digitálnym a spracovateľským priemyslom, v komunikácii s rodičmi a verejnosťou.

Zdroj článku a jeho pokračovanie na web.vucke.sk.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter