Opportunity now: Europe’s mission to innovate (Správa o európskej politike inovácií, R. Madelin)

Dňa 5. júla uverejnil vrchný poradca predsedu EK pre inovácie Robert Madelin svoju správu o európskej politike inovácií. Správa (review) Opportunity now: Europe’s mission to innovate zdôrazňuje predovšetkým kľúčový význam inovácií a inovatívneho prístupu v oblasti verejnej správy, a to nielen na európskej, ale aj na národných úrovniach. „We cannot build Europe 2.0 with Government 1.0. …“ Európa musí byť pružnejšia, odvážnejšia a ochotná podstupovať riziká, aby sa mohla slobodnejšie a udržateľne rozvíjať a realizovať pokrok.

Zdroj článku a jeho pokračovanie na czelo.cz

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter